ביטחון וצח“י

ראש צוות צח“י (צוות חרום יישובי) :

נתי רוזנצוויג | 050-3231004

רב”ש
אריה רייס | 050-3278271

מפקד יישוב – ביטחון
איציק אברבנאל | 050-3231224

מפקד כיתת כוננות
אמיר רז | 050-3231267

אחות – חירום 
050-3231595

רווחה + מוגנות
ציפי סטרשנוב | 050-3231524

לוגיסטיקה
נתנאל יעקובוביץ | 050-3231206

דוברות
חיים קליין | 050-3993999

מזכירות
04-6799211

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן