יזכור

עמוד הנצחה

אבוש לוין ז"ל
תרפ"ה | תשע"ט
1924 | 2019
חשוון | אדר ב'
אברהם (אייבי) ריינמן ז"ל
תרפ"ט | תשל"ה
1929 | 1974
תמוז | טבת
אדית גולד ז"ל
תרצ"ב | תשע"ד
1932 | 2013
אדר ב' | תשרי
אורית סטפ ז"ל
תשכ"ג | תשע"ד
1962 | 2014
תשרי | אב
איתי ילון ז"ל
תשל"ג | תשס"ו
1973 | 2005
אלול | חשוון
אליעזר ליבשטיין ז"ל
תרע"ט | תשע"ג
1919 | 2013
אדר א' | אלול
אליעזר פרנק ז"ל
תשט"ז | תשע"ט
1956 | 2019
שבט | אלול
אלכס לסטר ז"ל
תרפ"א | תשל"ו
1921 | 1976
אייר | אדר א'
אסתר גולדמן ז"ל
תרפ"ג | תשס"ד
1923 | 2004
אלול | אייר
אסתר רייס ז"ל
תרפ"ד | תשע"ו
1924 | 2016
אלול | אב
אפרים קריצלר ז"ל
תרפ"ב | תשע"ה
1921 | 2015
חשוון | שבט
אריה (אובי) אורבאום ז"ל
ת"ש | תשע"ג
1940 | 2013
אדר ב' | סיוון
אריה-לייב-ליפניק ז"ל
תש"ג | תשפ"א
1943 | 2020
אדר ב' | 1:תשרי
אשר (אוסי) אורמן ז"ל
תרפ"ג | תשמ"ז
1923 | 1987
ניסן | ניסן
אשר אלדובי ז"ל
תרצ"ה | תשע"ט
1935 | 2019
כסלו | סיוון
בזל (דב) רוז הלוי ז"ל
תרפ"ד | תש"פ
1924 | 2020
אדר ב' | 7:ניסן
בן-ציון בוכנר ז"ל
תרפ"ב | תשט"ו
1922 | 1955
אלול | טבת
בנימין (פומי) מלאכי ז"ל
תרפ"א | תשס"ז
1920 | 2006
טבת | כסלו
ברוך עמנואל ז"ל
תרפ"ג | תשי"ג
1923 | 1952
תמוז | תשרי
ברטל לוין ז"ל
תרפ"ה | תשפ"ב
1924 | 2022
תשרי | 7:ניסן
בתיה ביאטריס מלץ ז"ל
תר"צ | תשפ"ב
1930 | 2022
אדר | ניסן
גב' דבורה (שלקובסקי) שלק ז"ל
תשנ"ד | תשנ"ד
1910 | 1994
שבט | שבט
גב' תרצה להמן ז"ל
תרנ"ט | תשמ"ח
1899 | 1988
שבט | ניסן
גולדה רווה ז"ל
תרפ"ד | תשע"ו
1924 | 2015
אייר | טבת
גיל יעקבס ז"ל
תשל"ה | תשס"ד
1974 | 2004
תשרי | אייר
גין קרמר ז"ל
תר"צ | תשל"ח
1929 | 1978
כסלו | 1:תשרי
גל לוין ז"ל
תשנ"ד | תשס"ח
1993 | 2008
חשוון | אלול
גרטי אורמן ש"ל
תרפ"ח | תשע"ב
1928 | 2012
ניסן | אדר
דב צבי וולפה ז"ל
תש"ד | תשע"ח
1944 | 1918
ניסן | אלול
דוד לונדון ז"ל
תרפ"ד | תשע"ה
1923 | 2014
כסלו | טבת
דוד רייס ז"ל
תרפ"ב | תשנ"ו
1922 | 1996
אייר | תמוז
דינה וול ז"ל
תרפ"ט | תשמ"ז
1928 | 1986
חשוון | אדר א'
דלה במברגר ז"ל
תרע"ה | תשט"ו
1915 | 1955
אייר | אייר
דני קרמר ז"ל
תר"פ | תשס"ד
1919 | 2004
חשוון | שבט
הדסה (הדי) יעקובוביץ ז"ל
תשצ"ג | תשע"א
1932 | 2011
כסלו | אדר ב'
הינדי לנדאו ז"ל
תש"ו | תש"פ
1945 | 2020
תשרי | 7:ניסן
הנס עמנואל ז"ל
תרפ"ד | תשע"ט
1924 | 2019
תמוז | אדר ב'
הנרי (חיים) שטרן ז"ל
תרפ"ד | תשע"ט
1924 | 2019
אב | אדר א'
זאב רבהון ז"ל
תרפ"א | תשס"ד
1920 | 2003
כסלו | כסלו
חוה אבניאל ז"ל
תר"צ | תש"פ
1930 | 2020
תמוז | תשרי
חיים בר-און ז"ל
תשי"ג | תשל"ד
1953 | 1973
טבת | תשרי
חנה יעקבס ז"ל
תרצ"ז | תשע"ח
1937 | 2018
תמוז | אלול
חנה לאה רומם ז"ל
תרפ"ח | תשע"ב
1928 | 2012
אב | אדר
חנה לונדון ז"ל
תרפ"ז | תשס"ח
1926 | 2007
תשרי | חשוון
חנה מלאכי ז"ל
תרפ"ג | תשע"ג
1923 | 2013
אלול | שבט
חנה פלג ז"ל
תרפ"ה | תשע"ז
1924 | 2017
תשרי | שבט
טניה לסטר ז"ל
תרפ"ג | תשנ"ד
1923 | 1994
שבט | טבת
יהודה (ג'ודי) גולד ז"ל
תרפ"ח | תשס"א
1928 | 2000
טבת | חשוון
יהודית אידי מעגן ז"ל
תרפ"א | תשפ"א
1921 | 2021
אדר | אייר
יהודע סלומה ז"ל
תשי"ז | תש"מ
1957 | 1980
אייר | שבט
יואל לסטר ז"ל
תרפ"ו | תשט"ו
1925 | 1955
תמוז | אב
יוסי צור (צארום) ז"ל
תש"ט | תשל"א
1949 | 1971
תמוז | טבת
יוסף (ג'ו) וינטר ז"ל
תרפ"ד | תשע"ע
1923 | 2010
חשוון | חשוון
יעל אבניאל רוזנשטיין ז"ל
תשל"א | תשפ"ג
1971 | 2023
טבת | אלול
יעקב (ג'קי) בנימין בן ישר ז"ל
תרפ"ז | תשפ"ב
1926 | 2022
תשרי | 5:שבט
יעקב אוצטר ז"ל
תרפ"ג | תשנ"ד
1923 | 1993
שבט | תשרי
יעקב פלג ז"ל
תרפ"ב | תשס"א
1921 | 2001
כסלו | סיוון
יצחק (בוגי) אלחנן ז"ל
תשצ"ט | תשפ"א
1934 | 2021
חשוון | 5:שבט
ישראל (בוב) רווה ז"ל
תר"פ | תשנ"ח
1920 | 1998
אלול | שבט
יששכר חיים בן רצון ז"ל
תרצ"ח | תשי"ז
1938 | 1956
ניסן | חשוון
לוטי וינטר ז"ל
תרפ"ט | תשמ"ד
1928 | 1983
חשוון | טבת
לילי שטרן ז"ל
תרפ"ז | תשע"ו
1927 | 2016
אדר א' | ניסן
מאיר (מנפרד) יעקובוביץ ז"ל
תרצ"ג | תשע"ז
1933 | 2017
אלול | 7:ניסן
מאיר ליקסנברג ז"ל
תשכ"ו | תשס"א
1966 | 2001
אדר | אלול
מוריס (משה דוד) כץ ז"ל
תשי"ב | תשל"ד
1952 | 1973
ניסן | תשרי
מיכאל (מייקל) מיטווך ז"ל
תרפ"ב | תשע"ו
1922 | 2016
אלול | ניסן
מיכל לוי ז"ל
תרפ"ו | תשנ"ב
1926 | 1991
שבט | טבת
מלכה אוצטר ז"ל
תרפ"ג | תשע"ה
1923 | 2015
אלול | אדר
מנחם אשר עמירם ז"ל
תרש"ו | תשפ"ג
1946 | 2023
אב | אב
מרדכי (מרכוס) שכטר ז"ל
תרפ"ד | תשס"ט
1924 | 2009
סיוון | סיוון
מריאנה שכטר ז"ל
תרפ"ה | תשע"ח
1925 | 2018
סיוון | ניסן
מריון (מיכל) מטווך ז"ל
תרפ"ד | תשע"ט
1924 | 2019
אייר | שבט
מרים וולפה ז"ל
תש"ה | תשפ"ג
1945 | 2023
טבת | אדר
מרים ליבשטיין ז"ל
תרפ"ו | תשע"א
1926 | 2011
אב | אייר
מרים רוז ז"ל
תרפ"ח | תש"פ
1928 | 2020
אב | 5:שבט
משה (רוברט) וינטר ז"ל
תש"ג | תשע"ט
1943 | 2019
אלול | טבת
משה גולדמן ז"ל
תרצ"ח | תש"פ
1938 | 2020
שבט | 9:סיוון
משה מנחם וייס ז"ל
תשי"א | תשע"ט
1951 | 2018
שבט | חשוון
משה מעגן ז"ל
תש"ב | תשע"ג
1942 | 2013
תמוז | סיוון
נחמה עפרון ז"ל
תש"י | תשע"ט
1950 | 1950
שבט | 10:תמוז
נחמיה וינטר ז"ל
תשי"ב | תשנ"ו
1952 | 1995
אייר | תשרי
נחמן שפר ז"ל
תר"צ | תשס"ו
1929 | 2006
תשרי | אדר
נצר דרור ז"ל
תשנ"ד | תש"ע
1994 | 2009
אב | טבת
נתנאל וולמטה ז"ל
תשמ"ט | תשע"ד
1989 | 2013
אדר ב' | כסלו
סיבי קינן ז"ל
תרצ"ג | תשע"ו
1933 | 2016
טבת | 1:תשרי
פני אברבנאל ז"ל
תש"ג | תש"פ
1943 | 2019
אייר | חשוון
פני שפר ז"ל
תרפ"ח | תשס"ה
1927 | 2005
טבת | שבט
פרידה בן ישר ז"ל
תרצ"ו | תשפ"ב
1936 | 2022
ניסן | 12:אלול
צבי יוסף סיטסמר ז"ל
תשי"ב | תשס"ח
1952 | 2008
תמוז | אייר
רגינה (רבקה) רבהון ז"ל
תרפ"ד | תשס"ד
1924 | 2004
טבת | שבט
רוזי (שושנה) נוימן ז"ל
תרפ"ג | תשע"ז
1923 | 2016
טבת | חשוון
רענן דרור ז"ל
תשכ"ט | תש"פ
1968 | 2020
תשרי | 5:שבט
רפי רומם ז"ל
תרפ"ג | תשל"ד
1922 | 1974
חשוון | אייר
שלום (מרקוביץ) מעגן ז"ל
תרע"ח | תשע"א
1917 | 2011
טבת | אדר א'
שלמה גרינברג ז"ל
תרפ"ד | תשכ"ב
1924 | 1961
אדר א' | כסלו
שלמה נוימן ז"ל
תרפ"ה | תשנ"ג
1925 | 1993
שבט | אדר
שמחה שלקובסקי ז"ל
תרצ"א | תש"פ
1930 | 2019
כסלו | כסלו
שמעון מלאכי ז"ל
תש"י | תשל"א
1950 | 1971
אייר | טבת
שרה-צביה פלנזר ז"ל
תשכ"ז | תשנ"א
1967 | 1991
שבט | 7:ניסן
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן