רשימת גרעינים והכשרות

      תאריךסוג קבוצהשם
1950גרעין מרוקאי 
1954צופים דתיים- נח”להצור
1956צופים דתיים- נח”להנגב
1957צופים דתיים- נח”לעציון
1958צופים דתיים- נח”להחלוץ
1958בני עקיבא- נח”לערמון
1960בני עקיבא- נח”לאמונים
1962בני עקיבא- נח”לחלוצים
1963צופים דתיים- נח”ל- ?בצלאל
1961, 1962אולפן לעברית 
1964, 1965אולפן לעברית 
 1987 – 1964 ההכשרות של בני עקיבא מאנגליה וסקנדינביה
1966גרעין עליה מארצות הבריתנחשונים
1968צופים דתיים- נח”לארבל
1968צופים דתיים- נח”ללהב
1969בני עקיבא- נח”ללהגשמה
1971בני עקיבא- נח”למוריה
1972צופים דתיים- נח”לנתיב עוז
1973צופים דתיים- נח”לשגב
1973צופים דתיים- נח”לגינת
1976צופים דתיים- נח”לגליל
1977צופים דתיים- נח”לצפריר
1977צופים דתיים- נח”לרימון
1978גרעין נח”ל לבית רימון 
1978אולפן גיור 
1980צופים דתיים- נח”לניר
1981צופים דתיים- נח”לאלעד
1981צופים דתיים- נח”לזאב
1984צופים דתיים- נח”לאביעד
1984גרעין בט”ש של צופים דתייםאיתן
1985אולפן עברית לנוער איתיופי 
1987גרעין בט”ש של צופים דתייםדותן
1988גרעין בט”ש של צופים דתייםעשהאל
1989צופים דתיים- נח”לרותם
1990- 1993אולפן עברית וגיור ליוצאי ברה”מ 
1993בט”שטל
1994בט”שאלה
1995צופים דתיים- נח”לכפיר
1996צופים דתיים- נח”לרגב
1996הכשרה תורניתמאנגליה
2002כיתה ח’ מבית ספר יהודי באנגליהJ.F.S.
2005אולפן עברית לצרפתים 
2009צעירים מתגייסים לצבאגרעין צבר
2011שנת שירות שמירה על השדותהשומר החדש
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן