הרב יהודה גלעד

https://youtu.be/JouzlDy3kUM “הניגונים מובילים את הלבבות” – דברי פתיחה, הרב יהודה גלעד https://youtu.be/uvfpP7AD-pg קדיש של תחילת נעילה – הרב יהודה גלעד