אורחות חיים – הסדרים מפורטים

מסמך עקרונות הסדר מעבר פנסיה פנסיה – נספח תוספת תקציבית תקנון לביא – תיקוני 2018 + הערות גיל בריאות רווחה וסיוע בריאות – נספח טבלת עזר תקציב תקציב – נספח השלמת הכנסה התכנות כלכלית – אסיפה 18.3.2024 עסקים עצמאיים עבודה שירותים משותפים מעבר – שיכון קבע חינוך קליטה צרכים מיוחדים שינויים עיקריים בתקנון הקיבוץ