ימים נוראים

https://youtu.be/sffrNhplIM0 ונתנה תוקף / צבי פלג https://youtu.be/3nEovydXTEg תפילת הגשם / מנחם עמירם https://youtu.be/uvfpP7AD-pg קדיש של תחילת נעילה / הרב יהודה גלעד https://youtu.be/OZqPD9H1v_Q במוצאי מנוחה / גלעד אוברמן https://youtu.be/pRyc55nOYw0 מתוך הסליחות /  גלעד אוברמן

שבת

https://youtu.be/cehW5u11fjM צדיק כתמר / אריאל רומם https://youtu.be/4WPPrDa02AA לכו נרננה / אריאל רומם